З метою виконання вимог статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ТОВ «РАДА ІНВЕСТ» розкриває таку інформацію:

Інформація станом на 01.07.2017 року:

Організаційно-правова форма:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва юридичної особи:

«РАДА ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

39199667

Код території за КОАТУУ:

1210137500

Місцезнаходження юридичної особи:

49000, Україна, Дніпропетровська область, район Центральний, м Дніпро, вул. Столярова, 1

 Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

Фінансовий лізинг;

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

 

Повне найменування юридичної

особи/ПІБ фізичної особи

учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ/

ідентифікаційний код

учасника (засновника,

акціонера)

Місцезнаходження/

місце проживання

учасника (засновника,

акціонера)

Рибак Олексій Леонідович 2574602038 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, вулиця Казакевича, будинок 6, квартира 235

 

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 

Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи учасника (засновника, акціонера) фінансової установи

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Код за ЄДРПОУ особи, яка контролюється учасником

Місцезнаходження/місце проживання юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

- - - -

 

3. Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи)

 

Повне найменування юридичної особи /ПІБ фізичної особи учасника (засновника, акціонера), що здійснює контроль за учасником (засновником,

акціонером) фінансової установи

Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи учасника (засновника, акціонера) фінансової установи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи учасника (засновника, акціонера), що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) фінансової установи

Місцезнаходження/ місце проживання юридичної особи /ПІБ фізичної особи учасника (засновника, акціонера), що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) фінансової установи

Рибак Олексій Леонідович Рибак Олексій Леонідович 2574602038 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, вулиця Казакевича, будинок 6, квартира 235

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу:

Наглядова рада у Товаристві відсутня

Вищий орган управління Товариства є загальні збори учасників

Генеральний директор Рибак Олексій Леонідович

Відомості про відокремлені підрозділи: відсутні

Відомості про ліцензії та дозволи:

Довідка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

дає право надавати: послуги з фінансового лізингу

Серія та номер довідки: ФЛ №542

Дата видачі: 30 вересня 2014 р.

Номер і дата прийняття рішення про видачу: №2821 від 30.09.2014р.

Статус: безстрокова

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу.

Номер ліцензії (дозволу): № 1404

Дата прийняття рішення про видачу: Розпорядження від 27.04.2017р.

Статус: безстрокова

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

- порушення справи про банкрутство – не відбувалося

- відкриття процедури санації – не відбувалося

- відкриття процедури ліквідації – не відбувалося