1. Ви самостійно обираєте Предмет лізингу і постачальника.

2. Надаєте Заявку про надання лізингових послуг та фінансову звітність Вашого підприємства згідно вимог.

3. Лізингодавець аналізує, вивчає діяльність потенційного Лізингоодержувача, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик несплати лізингових платежів виходячи з показників фінансової звітності підприємства і характеристик Предмету лізингу (термін служби, вторинна вартість, відповідність ціни на Предмет лізингу) і приймає рішення щодо надання або відмови у фінансуванні Предмету лізингу. За необхідності лізингодавець може вимагати надання додаткової інформації про його фінансове становище.

4. При позитивному рішенні укладається договір фінансової оренди (лізингу) з клієнтом і договір поставки (купівлі-продажу) з постачальником.

5. Лізингоодержувач здійснює Перший лізинговий платіж, з якого Лізингодавець проводить передплату вартості Предмету лізингу Постачальнику згідно з умовами договору поставки (купівлі-продажу).

6. Постачальник передає Лізингодавцю право власності на Предмет лізингу з усіма необхідними документами для реєстрації в територіальних сервісних центрах МВС, управління Держпраці або територіальних  органах Держпродспоживслужби. Лізингодавець реєструє Предмет лізингу.

7. У разі відсутності достатніх власних фінансових ресурсів у лізингової компанії, залучаються кошти банків. Лізингодавець передає Предмет лізингу в заставу банку, що фінансує угоду (реєстрація застави проходить без участі Лізингоодержувача і ніяк не обмежує його право володіння і право користування Предметом лізингу).

8. Лізингодавець доплачує Постачальнику остаточну вартість Предмету лізингу.

9.Постачальник передає Лізингодавцю в присутності Лізингоодержувача Предмет лізингу. Початком строку лізингу вважається момент передачі Предмету лізингу, яким є дата підписання суб’єктами «Акт прийому-передачі» до договору лізингу, згідно з яким до Лізингоодержувача переходить виняткове право користування Предметом лізингу на умовах строковості та платності.

10. Лізингоодержувач у разі виконання всіх своїх зобов’язань за договором лізингу має право викупити Предмет лізингу, а Лізингодавець знімає заставу і передає право власності на Предмет лізингу Лізингоодержувачу.