Для прийняття рішення про фінансування необхідні:

 • Опитувальник фізичних осіб;
 • для юридичних осіб - Анкета Лізингоодержувача, річні звіти підприємства за попередні 3 роки та 4 останні квартальні періоди (баланс, звіт про фінансові результати) з квитанціями.

Опис предмета лізингу:

 1. Марка і модель предмета лізингу, кількість, умови поставки.
 2. Вартість предмета лізингу (ГРН).
 3. Постачальник предмета лізингу (назва організації, контактна особа, телефон).
 4. Додаткові умови надання послуг, які можуть вплинути на подорожчання предмета лізингу.

Після прийняття позитивного рішення:

 1. Анкета Лізингоодержувача (завірена печаткою підприємства і підписом керівника).
 2. Юридичні документи (завірені печаткою підприємства та підписом керівника).
 3. Фінансові документи (завірені печаткою підприємства та підписом керівника).

Перелік необхідних юридичних документів:

 1. Копії установчих документів (Остання редакція Статуту підприємства з усіма доповненнями і змінами, засновницький договір - за наявності).
 2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (при наявності).
 3. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (отримується у держ. Реєстратора).
 4. Копія Довідки з управління Міністерства статистики України про внесення підприємства до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 5. Копія свідоцтва про реєстрацію підприємства платником ПДВ або копію Довідки з Державної податкової адміністрації про взяття на облік.
 6. У разі сплати податків не на загальних підставах додатково надаються документи, що підтверджують такий статус.
 7. Копії протоколів (наказів) про призначення директора і головного бухгалтера.
 8. Протокол (виписка з протоколу) зборів учасників (акціонерів) про підтвердження мети залучення майна на умовах фінансового лізингу та вартості договору фінансового лізингу, а також повноваження керівників на підписання всіх документів, пов'язаних з отриманням майна в лізинг (в разі необхідності, виходячи з вимог установчих документів і вимог чинного законодавства України). Якщо компанія виступає поручителем, то складається Протокол (виписка з протоколу) зборів учасників (акціонерів) про підтвердження мети поручительства.
 9. Копії паспортів керівника підприємства, головного бухгалтера.
 10. Копії ліцензій, патентів, дозволів, надані державними органами на право здійснення діяльності.
 11. Копії договорів поручительства, договорів про спільну діяльність.
 12. Довідка з обслуговуючого банку про наявність заборгованості за кредитами та відсотками за кредит.
 13. Довідка з обслуговуючого банку про рух грошових коштів за останній календарний рік.

Перелік необхідних фінансових документів:

 1. Річний Баланс за останні 3 роки та 4 останні звітні періоди (поквартально) з квитанціями.
 2. Звіт про фінансові результати за останні 3 роки та 4 останні квартальні періоди з квитанціями.
 3. Розшифрування статей Балансу за потребою.