Придбання основних засобів у фінансовий лізинг прирівнюється до постачання товарів, і, незважаючи на те, що право власності переходить до лізингоотримувача в майбутньому, юридична особа має право на амортизацію об'єкту лізингу та віднесення витрат по обслуговуванню, також на податковий кредит в момент фактичного отримання об'єкту лізингу.

Для того, аби мати право відображати в витратах лізингові платежі, потрібно відповідати поняттю фінансовий лізинг в розумінні Податкового кодексу України (ПКУ).

Згідно п. 14.1.97 ПКУ фінансовий лізинг (одна із умов) – це коли сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об'єкта лізингу або перевищує її.

Згідно п. 14.1.191 ПКУ фінансовий лізинг прирівнюється до постачання товарів. В такому разі підприємство лізингоотримувач керується стандартами бухгалтерського обліку (ПСБО) в частині обліку даного основного засобу.

По ПДВ у лізингодавця по операції фінансового лізингу виникає об’єкт оподаткування ПДВ згідно п. 187.6 ПКУ у момент фактичної передачі об’єкта фінансової оренди, а у лізингоотримувача виникає право на податковий кредит згідно п. 198.2 ПКУ в момент фактичного отримання об’єкта фінансової оренди.

Висновок:

1. Підприємство обліковує об’єкт лізингу як основний засіб із віднесенням амортизаційних відрахувань на витрати згідно ПСБО 7 Основні засоби. Тобто відображає основний засіб за Дт рахунку 10 Основні засоби, і відносить амортизацію на рахунок 13 Амортизація.

2. Платежі за користування об’єктом лізингу (послуги, комісії, відсотки, тощо) відносяться на витрати в періоді оплати таких витрат (як правило щомісячно). В бухгалтерському обліку таки витрати мають потрапляти на Дт рахунку 952 Інші фінансові витрати.

3. Витрати на обслуговування об’єкту оренди несе лізингоотримувач (для авто це буде ТО, паливо, шини і т.д.). В бухгалтерському обліку обліковуються за Дт рахунків 23, 91, 92, 93 в залежності від використання основного засобу в обліку підприємства.

4. Підприємство має право на податковий кредит в момент фактичного отримання об’єкту фінансового лізингу (факт підписання акту прийому-передачі), звичайно після реєстрації податкової накладної в ЕРПН.

5. Право власності на такий основний засіб перейде після виконання умов договору фінансового лізингу (як правило в момент останньої оплати). В такому разі підписується акт прийому-передачі основного засобу у власність лізингоотримувача, в якому вказується, що сторони повністю виконали умови договору фінансового лізингу.